Gert Oudenes

Schilderkunst
Fotografie

Voor Ger is het landschap zijn grootste bron van inspiratie waarin de natuur met haar altijd veranderende vormen, structuren, kleuren en licht een hoofdrol speelt. Puttend uit deze oneindige bron van inspiratie maakt hij schilderijen en tekeningen die slingeren tussen figuratie en abstractie in een kleurrijke, expressionistische stijl, waarbij een intuïtieve manier van werken leidend is met het landschap zoals hij dat ervaart. Het is geen poging het bestaande landschap na te maken, maar eerder de weergave van de emotie van een moment. Ook in zijn fotografie en bewerkingen is hij op zoek naar de grenzen van het abstracte en figuratieve, nu met behulp van digitale technieken.

g.oudenes@casema.nl

https://www.gertoudenes.nl